Огледални боксьори ІІ

2016 Collage, mirror 60x120 cm