top of page

Радослав Мъглов

Радослав Мъглов, роден през 1978 г., е български художник, защитил докторска степен в Националната художествена академия в София през 2023 г. 

Работата му се задълбочава в потенциалното преливане на същности от обект към субект и обратно, както и способността да се приписват морални категории на субективните усещания. В художествените начинания на Мъглов телесното преживяване служи едновременно като среда и резултат, неразривно преплетени с всяка естетическа среща. Чрез своя интердисциплинарен и експериментален подход Маглов има за цел да оспори конвенционалните представи за тялото и връзката му с етичните категории и социалните предразсъдъци. Работата на Маглов приканва публиката да размишлява върху трансформиращата природа на тялото, представяйки го като умствен ресурс, който може да бъде консумиран в трансгресивна форма на изразяване.

Той използва различни медии, включително видео, инсталации, скулптури и картини, за да предаде посланието си. 

bottom of page