top of page

Техническо остаряване

Темата на тазгодишната сборна изложба на магистърска програма „Дигитални изкуства“ на НХА е свързана с идеята за техническото остаряване. Материалният живот на технологичния обект е кратък. Тази смъртоносна техника оставя следи едновременно в градското бунище и в галериите. Изчерпаните устройства дават богати естетически и смислени опции за напускане на света по подразбиране. Технологичният оптимизъм и прогресивност, дигиталната еуфория, техноманията и техноотопията стимулират производствената обработка като важен фактор за тяхното планиране на техническо остаряване. Авторите в изложбата имат различен подход, намирайки творчески инвенции на този проблем. Артистите се фокусират върху художествени практики, повлияни от технологиите. Гледането на смъртен обект може да бъде водено от любопитство или носталгия. В реанимацията на старомодния апарат можем да търсим социален ефект. Моралното остаряване е придружено от търсене на адаптация. Обновяването е мутация, а грешката е повод за забавление. Всеки от нас е не по-малко уязвим.

 

Студентите разгръщат своя авторски подход с разнообразни инструменти: видео арт, интерактивна инсталация, пърформанс, дигитален печат, 2D и 3D дигитално прототипиране, електроника, програмиране.

 

Изложбата представя дипломните работи на Анна Бочева, Гергана Лазарова-Рункел, Даниела Николчова, Пепа Паришева, Яна Василева, Миа Момчилова, Иван Абаджиев, Угур Тахир.

 

В изложбата са включени семестриални творби на първокурсниците Александра Кабатлийска, Виктория Цветанова, Марио Стойнов, Николай Митев, Христина Попова.

bottom of page