Видео кадър от Корекциите 1996-98

Моторно масло, бензин върху хартия, 38x57 см