Изчезване I

2009 Фротаж, графит на хартия, 150x150 см