Тъга по изгубената модерност

95х210 см, м.б., пл., 2017