top of page
EXBODYTION - RASSIM®

EXBODYTION - RASSIM®

€15.00Price

RASSIM® is an artist we have known since the 1990s with key works for the development of contemporary art in Bulgaria. He went from the classical education received at the National Academy of Art, through experimentation with the expressive means of contemporary art, experience in performance and body art, back to
the medium of painting. Is this path filled with interruptions - moments in which the hujjnik decisively reorientates his practice or is it, on the contrary, consistent?
What is the narrative of RASSIM®'s work that we can "read" into the experience of our most recent history? And how does the artist himself talk about his developmental path?

Bilingual edition.

/

RASSIM® е художник, когото познаваме от 90-те с ключови произведения за развитието на съвременното изкуство в България. Той извървява път от класическото образование, получено в Националната художествена академия, през екпериментирането с изразните средства на съвременното изкуство, опита в пърформанса и боди арта, отново към
медията на живописта. Дали това този път е изпълнен с прекъсвания - моменти, в които худжникът решително преориентира своята практика или напротив е последователен?
Какъв е разказът за творчеството на RASSIM®, който можем да „прочетем“ в опита на най- близката ни история? И как самият художник говори за своя път на развитие?

 

Изданието е двуезично.

bottom of page