top of page

18+
Групова изложба на XXL

Изложбата 18+ представя творби на автори от създадената през 1994 група XXL. Освен основателите - Свилен Стефанов, Генади Гатев, Хубен Черкелов, Георги Тушев, Косьо Минчев, Иван Кюранов, RASSIM®, и Петко Дурмана, са представени и автори, включили се в нейната дейност през годините – Росен Тошев, Димитър Яранов, Георги Ружев, Борис Сергинов и Красимир Добрев.

 

Изложбата представя творби, които имат остро социално съдържание и са пределно провокативни. Изкуството е едно от най-силните средства за социална реакция. В последните години сме в ситуация на епидемии, военни конфликти, природни катаклизми и все по-голяма девалвация на човешките ценности на всякакви нива. Авторите от група ХХL не могат да останат безучастни към всичко случващо и реакцията им към действителността са техните провокативни и скандални работи. Те винаги са били смели, екстравагантни и космополитни, абсолютно невъзмутими към еснафските прояви на благоприличие. В работите им няма страх от общественото мнение, а точно обратното – те провокират и поставят брутално въпроси. Защото липсата на позиция в изкуството понякога показва малодушие.

 

Идеята за тази изложба се роди след гостуваща изложба на Група XXL в Националната галерия на Република Северна Македония, когато пред експозицията се появи рестриктивния надпис 18 +. Може би защото през ирония, но и съвсем сериозно, бяха поставени въпроси от социално, морално и дори политическо естество. Защото ограничението 18+ разкрива различни смисли и поставя въпроси, чиито отговори не са еднозначни. Но със сигурност ненавистта към руският военен агресор в тази изложба беше откровена, шокираща, неочаквана и в голяма степен политически неудобна.

Всеки един от авторите има успешна артистична кариера. Някои работят в чужбина, други съчетават творчеството с академичната работа, трети се изявяват самостоятелно в България. Техни произведения се намират в престижни музеи и частни колекции.

 

Още като студенти те навлизат радикално и безцеремонно в общественото пространство. Първият манифест  на групата „Ритник в гърба на инерцията” е написан и публикуван в началото на 1995 във в. „Култура”, а по-късно с допълнения се появява и на страниците на „Литературен вестник“. Името XXL се свързва и със съществувалата между 1996 и 2003 столична галерия на пл. „Македония”. Имената на някои от най-популярните изложби на кръга XXL звучат като: „Нова българска живопис” (1996), „Косьо, Хубен, Тушев” (1997), „Измерения на насилието” (1998), „Gangstart” (1998), „Българският пейзаж като метафора” (2001) и „Нови радикални практики” (от 1997 до 2001). Галерия XXL е закрита през 2003 от областния управител на София след изложба в галерията под името „AntiSax (Ново политическо изкуство)“. През 2017 година в Националната галерия бе прeдставена изложбата „Група ХХL. Минало и настояще на един контракултурен разказ”,  изследваща явлението ХХL и влиянието му върху българския художествен контекст през последните  десетилетия.    

Текст и куратор: Сузана Николова

Фотограф: Иван Чехларов

bottom of page