top of page

ВОДЕЩИ СЕРИИ

Колекцията от произведения към проекта YONKO'S ARK е изградена от две водещи серии, а именно: Azeruis Rising и Crazy is the New Red. Основната свързка между тези колекции са цветовете, които обединяват обектите.

 

В НАЧАЛОТО БЕ ЦВЕТЪТ

 

Живеем в калейдоскопичен свят, в който влиянието на цветът е значимо за нашите възприятия, за нашата комуникация, за нашите емоции и взаимоотношения. Историята на цвета е свързана не само с различни аспекти от нашия живот, но и с еволюцията на човечеството. Темата е широка изследвана от немалко учени, едини от най-забележителните трудове в областта са направени от Мишел Пастуро (Michel Pastoureau), единственият, който до момента се е осмелил да напише „История на цвета“.

 

ВСИЧКО ЗАПОЧВА СЪС СИНЬО:

 

Ако историята на цветовете започва с червения цвят, то тази на „Йонковия ковчег“ започва със синия. Защо? Защото този е цветът на истинската еволюция! В Древна Гърция или в Древен Рим не са могли да го назоват, а днес, той е любимият цвят на повече от половината човечество. Доплувал до бреговете на Венеция под формата на Лапис Лазурит (наричан още Азурит) от мини в Аганистан, той прави видимо всичко невидимо или неосезаемо: небето е синьо, но може ли да го пипнете? НЕ! Така в епохата на сюрреализма той става цветът на нашите сънища, респективно на нашите мечти. Една от най-големите ни въжделения е свързано и с първия поглед над земята от космоса. Дали Армстронг или Гагарин са видели първи „синята планета“ – този въпрос не е обект на настоящето изложение, но е факт, че в заобикалящия ни свят всичко ценно е синьо. Ето и главната причина една от сериите да се казва „Издигането на Азурит“ (Azeruis Rising). Тя запечатва съкровени детски спомени, обекти, емоции за автора и дори  неговите  страхове.  Защото  като  всеки цвят и азурното синьо има своите демонични страни.

 

Както споменах по-горе червеният цвят идва пръв до нас и е първият, който човекът овладява напълно. Червеното обаче е цветът с най-силна амбивалентност. Той е най- природен, най-предсказуем, а неговата амбивалентност е свързана с асоциацията му с радостта и удоволсвтието, които от своя страна са „най-прекия път до ада“ и пламъците на пъкъла.

Кой не е чувал като дете приказката за „Червена шапчица“? Йонко не е единственият, който се е питал защо пък точно червена? Можеше да е розова или зелена? Има причини, когато си бил дете от поколението на Йонко, този цвят да те съпровожда често, а причините за това са две: едната е, че когато си в червено, лесно се забелязваш, а другата е свързана с езическите обичаи – червеното гони лоши погледи и завист. И все пак, лудост е да прекосиш гората с червена шапка. Там дебнат опасности, а ти съвсем не си с камофлажен цвят.

В буквален превод названието червено означава красиво и повечето обекти с този цвят в YONKO'S ARK са изпълнени с известна ирония и непредпазливост към понятието

„красота“. То бива изцяло преплетено с лудостта и е в опозиция с твърдението, че изкуството е добро, само тогава, когато е красиво.

 

YONKO'S ARK

 

„И ето, че Бог поискал от Ной да направи нещо странно. Той му казал да построи голям ковчег. Този ковчег бил голям като кораб, но повече приличал на грамаден, продълговат сандък.” Не, това не е историята на YONKO'S ARK и единствената допирна точка между ковчега на Ной и сандъка на Йонко е в това, че и двата обекта са замислени като предмети за съхранение. В конкретния случай с Йонко става въпрос за наследството на твореца, това, което го кара да продължи да живее.

 

Синият цвят продължава да има водеща роля, заложена в първата част на проекта, но в този проект има и някои „закачливи акценти“, които съпътстват автора от детството до сблъсъка му с локалната арт сцена. Става въпрос за произведения като „Шоколадови мечти“. Пластиката поднася шоколадовата глава на Георги Димитров за десерт. Иронична аналогия със сладките приказки на цяла една епоха, които се разтопиха като шоколад след падането на стария режим.

Други такива произведения са две от творбите от серията Smart is the New Sexy. Първото от тях е с подзаглавие Curator’s Talk: Timova & Artelina. В пластиката кураторите са удавени в собствените си амбиции на нереализирани артисти. Второто е с подзаглавие Pink Freud, посланието в него е директно и явно.

 

YONKO'S ARK Е СЪКРОВИЩНИЦА НА ЕДИН ЧОВЕШКИ ЖИВОТ. ЖИВОТ, В КОЙТО НАДГАЖДАНЕТО НА ПОЗНАНИЕ, НАСЛЕДСТВО, ЕМОЦИЯ И КРЕАТИВНОСТ СЪЗДАВАТ НЕ САМО ПОЗИЦИЯ НА АРТИСТА, НО И СА ЧАСТ ОТ НЕГОВИЯ ЗАВЕТ КЪМ ТЕЗИ, КОИТО МЕЧТАЯТ ЗА АРТИСТИЧНА КАРИЕРА. А ТОЙ Е СЕМПЪЛ: „ЗА ДА СИ ДОБЪР АРТИСТ, НАЙ-ВАЖНОТО Е ДА СИ АВТЕНТИЧЕН И ВЕРЕН НА ТОВА, КОЕТО ТЕ ПРОВОКИРА ДА ТВОРИШ!“

 

Цветелина Анастасова

bottom of page