top of page

ИЗЛОЖБИ 2024

RASSIM® | Недовършени творби 2024-2007 15.05.2024-10.06.2024 Кариерата на художника в съвременния свят на изкуството зависи както от художествените качества, визуалните решения и концептуалните търсения в работата му, така и до голяма степен от нейното представяне и формирането на определена „аура“ около изключителния характер на произведението и на неговия автор. Тази стратегия e добре приета в контекста на българския неоконцептуализъм и в началото на XXI в. RASSIM® вече е сред известните български художници, участвал е в престижни международни форуми, включен е в западни издания за съвременно изкуство и е успял да превърне автора (т.е. себе си) във внимателно трансформирано или по-точно „коригирано“ произведение на изкуството. Зад тази добре полирана визитка на професионалния художник стоят много експерименти и разнородни технически условности, които поради преходния си характер обикновено остават в сянката на изведените проекти и завършените произведения. Затова може да се каже, че настоящата изложба представлява неконвенционално решение – тя включва недовършени и непоказани работи, започнати след 2006 г. в период, когато художникът търси формата на своето връщане към живописта след повече от десетилетие работа с т.нар. алтернативни медии, каквито са фотографията, видеото и инсталацията. В този ред на мисли двете широкоформатни платна, показани в изложбата - „Предпочитаното тяло“ (2007) и „Отделяне от тялото“ (2007), могат да се осмислят като централни за експозицията, защото са част от споменатата трансформация в работата на художника и са напълно непознати за публиката. Използваните акрилни бои и работата по подготвителни рисунки са нетипични решения за по-късните живописни серии на RASSIM® и затова дори да допуснем, че тези две картини са идейно продължение на проекта „Корекции“ (1998/1996), те са и свидетелство за новите в онзи момент формални търсения на художника. Тази преднамерена подмяна на медията откриваме и в най-разпознаваемата сред включените работи - „Автопортрет“ (2024/2015/1995), публикувана за пръв път като акция в списание „Изкуство/Art In Bulgaria“ през 1995 г. Освен че не споделя фотографския реализъм на оригиналното изображение, показаният автопортрет се отличава от другите му живописни интерпретации заради колажираната кинезио лепенка, знак за физическото натоварване върху тялото на художника. Важен акцент от настоящата експозиция е и картината „Et in Arcadia ego“ (1630/2016) по Никола Пусен, която представя следващия период в работата на RASSIM® - от 2006 г. насам, художникът рисува с органични материали и натурални пигменти като урина, сол, изгоряло моторно масло, петрол и син камък. Независимо от точното композиционно репликиране на оригинала, тази творба от серията „Стари картини“ може да се отнесе към определението „недовършена“ поради ескизния характер на живописната ѝ разработка и по-свободното третиране на пластиката, фона и пренебрегнатата конкретика в детайла. Подобно приземяване на автора пред публиката е рядкост в съвременното изкуство, защото до голяма степен вече споменатата „аура“ произлиза от мистерията на гениалността, от скритата за всички зрители работа в ателието и от илюзията за почти неръкотворната перфектност – илюзия, поддържана от институционалните стандарти в света на изкуството. Ето защо този път не с жълтите ръкавици от корицата на списание, а с белите ръкавици и директно от ателието си RASSIM® провокира с един откровен поглед към недовършените и несъвършени, но внимателно съхранявани в продължение на години живописни произведения и подготвителни рисунки. Следва да поставим въпроса имат ли недовършените произведения легитимно място в изложбените зали или подобни опити са екзотика, ценна само за изследователите и тесните специалисти? На този институционален казус може да се даде принципно положителния отговор, че в света на изкуството днес всичко подлежи на легитимация – особено ако попадне в полезрението на историческата наука. И тъкмо защото финалните изводи са привилегия на историята на изкуството, смятам, че в рамките на тази освободена от научни ангажименти експозиция можем да си позволим формирането на една предварителна и частично нагласена представа за „недовършените творби“ на RASSIM®. Иван Стефанов * Откриването на изложбата ще се проведе на 15.05.2024 г. от 19:00 ч. в пространството на ONE Gallery с адрес ул. Дякон Игнатий 1А!

ТРЕЗОР Сборна изложба – Живопис и Скулптура 04.04.2024 – 07.05.2024 Изложбата представя диалога между двама автори, които чрез своето изкуство разглеждат темите за материалистичното желание, естетиката и изграждането на стойност. „Трезор“ е зона, в която символично са съхранени предмети и тенденции, отправящи въпроси относно фетишизацията на обекти и символи от ежедневието ни. Деян Вълков работи с масла и органични материали, за да създава картини, които приканват към емоционално и духовно съзерцание. Той е интуитивен художник, който работи чрез нанасяне на маркировки, изграждане и разграждане, наслояване на цвят върху цвят, докато се появи изображението. Темите му са образни. Неговото намерение е да провокира разказ от сетивната памет. Той казва: „Никога не започвам с конкретна идея. Започвам с импулс, жест, цвят, на който реагирам емоционално по начина, по който слушателят реагира в разговор. Историите се развиват и променят, докато работя. Често и работата ми е разговор със себе си.“ Ина Василева-INA е автор, който работи в пост-феминистичната артистична сфера. Обхвата на нейната работа включва скулптура, пърформанс, инсталация и живопис, като тя често използва материали и процеси, свързани с ранния концептуализъм, поп арт и минимализъм. Разнообразната практика на INA обхваща различни медии и референции, включително дрехи, аксесоари и козметика, рисунка, живопис и икони на модерното изкуство. В своите обекти тя подчертава валоризацията на повърхностния външен вид и женската красота, докато взаимодействието на очакванията на пола в нейните обекти поставя под въпрос границите на женствеността. В нейната обширна артистична вселена всичко е източник на вдъхновение и търсене. Тя критично разсъждава върху по-широките опасения за временността и постоянството и мимолетния характер на стойността в съвременното общество, в което предмети и тенденции бързо остаряват. INA задава теми за размисъл върху системните, интернализирани културни ценности, подтиквайки към по-задълбочено търсене в стойностите на съвременните ни представи за пола и ролята на жената. Десислава Зафирова, куратор

Bluebirds е самостоятелна изложба на София Добрева - Нолита, вдъхновена от темите за подсъзнателното, самотата и принадлежността. В процеса на работа авторката се заиграва с идеята за освобождаване на личните демони, тяхното изследване, разбиране и приемане. Резултатът е своеобразен катарзис през улавянето им на платното като акт на примирие. Но възможен ли е мирът и колко може да е траен той? Bluebirds е визуално пътешествие из дълбокото синьо на човешкото подсъзнание. В качеството си на хроничен чуждестранец, художничката прави разбор на вътрешните си страхове и предразсъдъци, като се изправя пред въпроса каква част от тях е изградена върху дълбоко вкоренените идеи за пол, род и произход. През изследването на собствените си демони, претворяването им в живописни персонажи и излагането им пред широка публика, авторката цели да хвърли светлина върху скритите житейски спътници на човек - неговите вътрешни борби и страхове. С помощта на съвременното изкуство, художничката се стреми да нормализира разговора за детокса на душевността и нейното здравословно захранване. София Добрева - Nolita е български мултидисциплинарен артист, живеещ и работещ в Манчестър, Великобритания. Социалната справедливост и феминизмът са константни теми в нейната практика. София твори в сферата на живописта, илюстрацията, анимацията и графичния дизайн. Авторката е водена от идеята за синкретизъм в изкуството и се вдъхновява и колаборира с артисти от музикалната и литературната сфера. За живописната си работа София разчита на силата на абсолютния цвят, смелите обеми и достигането до глобални теми през интимни преживявания.

Равновесие | Кураторски проект на Добромир Иван 19.02.-03.03.2024 Равновесието не е задължително, то е пожелателно състояние! Към него се стремят Епикур и Сафо, Монтен и Хайдегер, Зонтаг и Сартр. Еквилибриум ще се цели също и в груповата изложба в ONE Gallery от 19.02.2024 г. до 03.03.2024 г. Нарочно са подбрани автори от различни поколения и противоположни стилове. Неуморимият Сашо Стоицов и провокативната Елена Панайотова, поетичният J. Pank и скандалната Lina Bo, замечтаният Стефан Петрунов и строгата Леда Старчева. Гостенката от Дюселдорф Ваня Петкова и д-р Паушенвайн от Виена с тяхната студена абстракция. Не може да подминем безразлично мистичната тухла на д-р Гатев или личната митология на Косьо Минчев. На втория етаж в галерията видео инсталации ще покажат Георги Ружев и гостенинът от Ню Йорк - Тушев. Виното на вернисажа ще е от Карабунар – Villa Velis е верен фен на съвременното изкуство!