top of page

Дуализъм II 
групова изложба смесени медии
Викенти Комитски, Жорж Папазов, Искра Благоева, Калин Серапионов, Сияна Шишкова, София Димова, Стела Василева, Павлин Радевски


25.01. 2022 - 20.02.2022
 

 

KS_00604.jpg

Дуализъм II 

групова изложба смесени медииВикенти Комитски, Жорж Папазов, Искра Благоева, Калин Серапионов, Сияна Шишкова, София Димова, Стела Василева, Павлин Радевски

25.01. 2022 - 20.02.2022 

Проект “Дуализъм II” е продължение на едноименната изложба, организирана в галерия ONE през 2020 г.

Идеята за единството и дуализма е сама по себе си достатъчно противоречива в историята на човечеството.

В божествените конструкции и обяснения на света двойнствеността е активна - редът идва от хаоса, в който всичко е едно; Яхве играе с чувствата и съдбата на Йов, без оглед на справедливостта в своите мотиви, съчетавайки в себе си добро и зло.

Отвъд обхвата на небесното, обаче, в продължение на хилядолетия органичността на дуализма бива отхвърляна. Западната култура залага на радикалната трансформация - във вълшебните приказки кожата се превръща в злато, героят минава през инициация и достига своята смелост, слабостта напуска кухините на тялото.
Конвенционално, стремежът на аз-а би следвало да бъде към доброта, чистота.

Чак в просвещенската епоха, когато митос се трансформира в логос, излизаме трайно от едноплановото разбиране на психиката и започваме да обясняваме двуичността.

Изложбата “Дуализъм” се занимава с това (болезнено понякога) съжителство на противоречия, неговото приемане и (ре)интегриране.

Произведенията изследват от една страна комплексната природа на материята и формата и тяхната връзка с образа и визуалното, времето - неговата продължителност и статичността на уловения миг.

Успоредно с това, авторите търсят проявленията на това понятие в социалните конструкти, телесното, града, езика.

Изложбата е своеобразен жест към полярностите в тъканта на света.

bottom of page