top of page

ЖИВО И МЪРТВО
Самостоятелна изложба на RASSIM®


28.04 - 26.05.2022
 

 

279309067_7186265008110811_9184165458387218430_n.jpg

ЖИВО И МЪРТВО

Самостоятелна изложба на RASSIM®

28.04 - 26.05.2022 

Предизвикателството на съвременната свобода, или комбинацията от изолация и свобода, пред която се изправяш, е в това да се създадеш. Опасността е, че при този процес може да се окажеш не съвсем човешко същество.

-Сол Белоу, "Равенщайн"

Серията “Живо и мъртво” е ситуирана в пространството извън езика, след раждането, преди смъртта.

Основните съставни елементи на произведенията са различни проявления на телесното. Урина от тялото на художника, нефт от това на земята и изгоряло моторно масло, смазка на индустриалната революция.

RASSIM® събира в творбите си едно от основните противоречия на социума от зараждането на неговото съществуване, а именно вечната борба между природа и култура. Той претопява двете понятия, създавайки платна, в които четем
историята на света във и през нейната вещественост.

Докато в продължение на векове стремежът на човека е вървял в посока надмогване на корпоралното и достигане до трансценденталното, то RASSIM® търси отговора именно в телесността, като почти психоаналитично прекрачва границите на рациото и стига до форма на материя, ненатоварена от понятия.

Авторът редефинира позицията на тялото на художника - от ситуирано на границата, понасящо, то се превръща в неделим елемент в тъканта на света. В творбите са премахнати конструктивните елементи на плътта - кожа, кръв и клетки, разтворени и сведени до символ. Художникът е и медиатор, създател на това обединение, но какъв е залогът на усилието му?

Серията “Живо и мъртво” ни представя едно обновено съдържание на колективната памет, втъкавайки в нея функциите на съвремието - връзката между нефта и изгорялото моторно масло е именно човекът, идеолог и катализатор на тази трансформация. Като поставя тези елементи на една равнина, тази на платното, художникът премахва йерархията между тях, изграждайки един хомогенен наратив, в който действието се развива циклично - веществата се наслояват, поглъщат едно друго. В платната му, те търпят постоянна дифузия. По този начин се разкрива дуалистичната природа на вечно и ефимерно, тяло и разум и, в крайна сметка, живо и мъртво.

Вливайки в едно минало и настояще, RASSIM® създава почти еднородна смес, в която са разбъркани фрагменти от еволюцията на света, огъвайки оста на времето до кръг, довеждайки я до една единствена точка.

bottom of page