top of page

RASSIM®: СОЛ

 

Изложбата Сол на Красимир Кръстев - RASSIM® представя 19 произведения, специално създадени за едно от пространствата на галерия  ONE през последните пет години. Проекта експлоатира сложната взаимовръзка  между реалността и картината. В изложбата са представени олизани скулптурни инсталации, видео и картини създадени директно от морските вълни. Автора е наел двеста асистента в  процеса на създаване на нетрадиционната скулптура.

RASSIM® кара органичната материя да рисува! Дали ще е „златото на тялото“ (урината) или „златото на земята“ (петрола), но материята се подчинява на неговата веща четка и рисува. Основно това са портрети на общата памет, изпълнени с дълбока носталгия.

Ала в картините от цикъла Sea Black RASSIM® вече не се нуждае от четка! Като следмодерен учен (или като предмодерен магьосник!) RASSIM® стои на празния морски плаж и сякаш взима проби или пък свещенодейства и кара по този начин самото море да рисува. Да рисува без четка, да рисува чрез свещената сол на своите животопораждащи води.

Има нещо магично в тези картини. Те излъчват и ведрост и заплаха. Те дават толкова много на въображението, че започвам да си представям друго море и друга планета (някъде в дълбокия космос!), където живото предстои да се породи от топлите солени води…

Такова напрежение на първичното учредяване, първичното събитие съм усещал само в гравюрите на Блейк по библейски сюжети.

Според мен в Sea Black RASSIM® постига нещо, което следва да наречем космическа възвишеност: носталгията на духа по органичното тяло.

Ани Илков

bottom of page